Wat is het beste, een enkelasser of een tandemasser aanhangwagen?

Aanhangwagens kunnen voorzien zijn van één, twee of soms wel drie assen. Als u op zoek bent naar een aanhangwagen hebt u zich wellicht ook al afgevraagd waar u voor moet kiezen, een enkelasser, tandemasser of misschien zelfs wel een tridemasser. Die keuze is wellicht minder vrij dan u in eerste instantie zou denken.

Het aantal assen onder een aanhangwagen wordt, met uitzondering van ongeremde aanhangwagens, namelijk bepaald door het bruto totaalgewicht van de wagen. Het bruto totaalgewicht is het laadvermogen plus het eigen gewicht van de aanhangwagen. Het totale gewicht van de aanhanger met volle belading dus. Dit gewicht wordt gedragen door de as(sen) die onder de aanhangwagen zitten en dit gewicht bepaalt dus eigenlijk ook hoeveel assen er onder de wagen nodig zijn. De uitzondering op de regel is, zoals gezegd, de ongeremde aanhangwagen, deze is zowel met één als ook met dubbele as verkrijgbaar.

Aanhangwagen assen zijn er in verschillende soorten en maten. Eén ding hebben alle assen echter met elkaar overéén, en dat is het maximale draagvermogen. De zwaarste aanhangwagenassen kunnen maximaal 1500 tot 1800 kg dragen. Hierdoor kan op aanhangwagens met een totaal bruto gewicht tot circa 1800 kg worden volstaan met één enkele as. Bij aanhangwagens met een hoger bruto totaal gewicht zullen er dus minimaal twee assen gemonteerd moeten worden die samen het totale gewicht kunnen dragen.

– voorbeeld ongeremde enkelasser aanhangwagen –

Zoals u ziet is de vraag wat nu beter is, een enkelasser of een tandemasser, dus eigenlijk helemaal verkeerd. De belangrijkste vraag die u zich moet stellen is wat u gaat vervoeren, en hoeveel uw lading weegt. Zodra u weet hoeveel laadvermogen u nodig hebt vloeit daar eigenlijk automatisch het antwoord uit of het een enkelasser of een tandemasser aanhangwagen wordt.

Is een tandemasser beter dan een enkelasser aanhangwagen?

Het is een vooroordeel om te stellen dat een tandemasser altijd beter is dan een enkelasser. Elk heeft weer zijn eigen voor- en nadelen.

Een tandemasser aanhangwagen blijft normaal gesproken ook vlak staan als deze niet aangekoppeld is aan een voertuig. Als de aanhangwagen beladen is, en daarbij veel gewicht voor de assen is geplaatst, zal deze echter wel voorover vallen. Een aanhanger met maar één as zal, als deze niet is aangekoppeld, altijd voorover vallen en met de dissel de grond raken. Om dit te voorkomen kan er een neuswiel voor op de dissel worden geplaatst.

Een tandemasser vertoont over het algemeen een wat stabieler en rustiger rijgedrag dan een enkelasser. Door de dubbele assen kunnen de wielen van een tandemasser in de bochten echter iets gaan wringen, iets waar een enkelasser absoluut geen last van heeft. Een afgekoppelde enkelasser zal zich ook makkelijker laten manoeuvreren dan een afgekoppelde tandemasser.

Bij het gebruik van een aanhangwagen is een juiste trekhaakhoogte van het trekkend voertuig ook enorm belangrijk. Bij een tandemasser kunnen de wielen van één van de beide assen zelfs los van de grond komen als de trekhaak te hoog of te laag is gemonteerd. Doordat de wielen van deze as vrij rond gaan draaien zal dit tot extra en onnodige bandenslijtage leiden. De as, waarvan de wielen de grond wel raken, zal ook te zwaar belast worden omdat deze nu het gehele gewicht te verduren krijgt in plaats van dat dit over beide assen wordt verdeeld.

– voorbeeld geremde tandemasser aanhangwagen –

Ongeremde enkelasser of een ongeremde tandemasser aanhangwagen kopen?

Een ongeremde aanhangwagen mag maximaal 750 kg wegen. Dit is het totale gewicht van de aanhangwagen inclusief belading. Hoe lager het eigen gewicht van de aanhangwagen dus is, hoe meer er aan gewicht mag worden geladen. Een ongeremde as (inclusief de wielen) van een aanhangwagen weegt toch gauw een kilo of 60 dus is het eigen gewicht van een ongeremde tandemas aanhangwagen logischer wijze ook hoger en mag er minder gewicht worden geladen.

Om met een ongeremde aanhangwagen tot 750 kg te kunnen rijden hoeft men niet over het speciale BE aanhangwagenrijbewijs te beschikken. Vooral voor gebruik in en om het huis is de ongeremde aanhangwagen dan ook geliefd onder particuliere gebruikers. De enkelasser biedt dan, in vergelijking met een tandemasser, niet alleen het voordeel van een hoger laadvermogen, maar ook het al eerder genoemde voordeel dat een enkelasser zich makkelijker laat sturen. Zeker als de ruimte niet overhoudt is het fijn als een aanhangwagen zich makkelijk laat manoeuvreren.
Wij adviseren dan ook de enkelasser als de beste keuze voor een ongeremde aanhangwagen.

Een geremde enkelas of geremde tandemas aanhanger aanschaffen?

Wellicht zou men nu kunnen denken dat, in het geval van een geremde aanhangwagen, een tandemasser de beste keuze is. Dit is echter niet het geval. In het geval van een geremde aanhangwagen is het aantal assen, zoals u eerde hebt kunnen lezen, afhankelijk van het bruto totaalgewicht van de aanhangwagen. Als u dus voldoen hebt aan een bruto gewicht van 1500 tot 1800 kg kunt u prima volstaan met een geremde enkelasser. Bent u echter meer laadvermogen nodig kunt u dus alleen maar voor een geremde tandemasser kiezen.

Is een drieasser nog beter dan een tandemasser?

Aanhangwagens met een bruto totaalgewicht van 3500 kg zijn vaak niet alleen als tandemasser verkrijgbaar. Diverse merken bieden in deze gewichtsklasse ook de keuze voor een drieasser, ook wel tridemasser genoemd, aan. Maar meer assen hoeft niet altijd te beteken dat een dergelijke aanhangwagen ook beter is, en minder moeite zou hebben met het gewicht. Een tandemasser van 3500 kg zal zijn voorzien van twee assen die elk minimaal 1750 kg aan kunnen. Een drieasser daarentegen is voorzien van drie lichtere assen die elk 1350 kg aan kunnen.

Stel nu dat u een verkeersdrempel over gaat met een vol beladen drieasser aanhangwagen worden de voorste en achterste as om beurten belast met het volledige gewicht. De lichtere assen zijn hier niet op gebouwd en kunnen dan ook sneller tekenen van slijtage gaan vertonen.